تبلیغات

ابزار رایگان وبلاگ

::: مثل خدا :::
دانشنامه مهدویت
همراه با قرآن
دانشنامه عاشورا
حدیث
وصیت نامه شهدا
یادگار انقلاب
همراه با مثل خدا
نظر سنجی
چه موقعی از روز با خدای خودتون درد دل میکنید ؟
یا فطمه معصومه


بى بـى! ... سلام! باز هـم آمده ام, با دلى لبریز از شـوق, با چشمانى در انتظار, آمـده ام تا یك بار دیگـر در 
((آستانه)), سـر ادب در ((خاك تـواضع)) نهم و راز مگـو را, همچـون سفـره دل عاشقـان مهجـور, پیـش تـو بگشـایـم. زمانه غریبى است. 

((بـوى غربت)) چیزى نیست كه مشـام مـا آن را حـس نكنـد. اما ... ((عطر آشنایى)) هم وجود دارد.
اگر عده اى ((ولایت)) را همچون طعامى دیر هضـم مى یابند, انبوهى عظیم هـم, آن را همچون ((شراب طهور)), همچـون ((تسنیـم)) و ((كـوثر)) مـى دانند, جرعه جرعه جان تشنه خود را از زلال آن سیراب مى كنند. 

بى بى جان! اگر كسانى تجربه ((زیستـن بى ولا)) را مىآمـوزند ـ كه در حقیقت, نـوعى مرگ تـدریجـى است ـ جماعت ایـن مملكت نیز, ((زنـدگـى بـدون ولا)) را غیر ممكـن مى دانند و با ((ولایت)), عشق مـى كننـد, با ((محبت)) نفـس مـى كشنـد, با ((مـودت ذىالقربى)) زنده اند.

 ((كـوثـر اهل بیت)), بـراى اینـان مـایه حیـات و سـرمـایه بـركت است. بانوى معصوم!..
بگذار جمعى فـراریان از دیـن, گـریزپایان از معنـویت, دلباختگان به آزادى! به مقدسات, پوزخند بزنند. این میزان شعورشان را نشان مى دهد. 

اینـان چه مـى فهمنـد ((عصمت)) و ((عفـاف)) چه رنگ است! چه مـى داننـد ((تعالـى روحى)) چه صیغه اى است! در این عرصه, باید خانواده هاى شهدا لب به سخـن بگشایند و سـرود ایمـان سـر دهنـد و شعر بـاور بسـرایند. 

باید فرزندان ((فقه)) و ((فتـوا)), تجربه برتریـن ((قانـون مدارى)) را در سایه ((تعبد)) بازگو كنند. 

از خفاشان خـو گرفته به ظلمت و گـریزان از نـور, چه انتظارى است كه به ستایـش خـورشید بپردازند! مگر كسى كه صحـن و سراى دلـش را از ولاى بیگانه نشسته باشد, مـى تـوانـد ((ذوىالقـربـى)) را مهمـان خـود كنـد؟ مگـر محبت ((بت)) و ((خـدا)) در یك دل مـى گنجـد؟ 

از آنـان كه ((صنـم)) را از ((صمـد)) نمـى شنـاسنـد, چه انتظارى است؟ بى بى جان! بانـوى عصمت و عفاف! چه مى تـوان كرد كه دلهایى, هوس حضـور در سـواحل دریاى تركیه دارند, جانهایى, در لجنزار غرب, سیراب مى شـوند, كسانى هـم در پـى فسق و گنـاه انـد, امـا پشت شعار ((آزادى)) سنگـر گـرفته انـد. 

از اینها كه بگذریـم, میلیـونها دل عارف و جـان شیفته است كه یك لحظه حضـور در رواق روشـن یك ((حـرم)) را با عمرى تنفـس در عفـونتآباد فرنگ, عوض نمـى كننـد.

دو ركعت نمـاز خـاشعانه در حـریـم یك ((ولـى خـدا)) را به هیچ لذت و تفـریحـى نمى فروشند. وقتـى یك ((زیـارت با معرفت)) بـرابـر بـا هزار حج و عمـره مقبـول است, كـدام سـرمـایه گذارى به سـودآورى و بهره ورى ایـن ((تجـارت معنـوى)) مـى رسـد؟ اصلا آیـا آن چشـم و گـوش بسته هـا, مـى داننـد ((زیـارت)) چه طعمـى دارد؟ 

آنها كه جز ((شكـم)) و ((شهوت)), چیزى درك نمـى كننـد, برایشان لرزیدن شانه هاى یك ((زائر)) در بـرابـر یك ((ضـریح)), گنگ و ناشناخته است, جارى شـدن اشك بـر پهنـاى صـورت و هق هق گـریه هـاى عاشقـانه, نـامفهوم است.

بانوى نجیب عترت!... خـدا را شـاكـریـم كه طعم محبت شمـا را به مـا چشـانده است. مى فهمیم كه ((توسل)) یعنى چه؟ ((تبرك)) را لمس مى كنیم و باور داریم. 

پشتوانه اى داریم, نامـش ((شفاعت)) است! از سیر و سلوكى برخورداریـم, با عنوان ((تقرب)).
بـاز هـم شكـر. اینها سـرمـایه هـاى مـاست. خـدا كنـد كه اینها را نبـازیـــم. 

از شما آمـوخته ایـم كه ((فقر پاك)), بهتر از ((ثروت ناپاك)) است. ((گمنامـى)) هـم اگـر بـا ((دینـدارى)) همـراه بـاشـد, بـاز هـم خـریـداریم. 

معصـومه عصمت آمـوز! كـریمه اهل بیت! مـا هنـوز هـم محتـاجیـم و نیـازمنـــد. نیاز ما به قدر كرم شماست.
ما را رها نكنیـد, دوست داریم همچنان اسیر شما باشیـم, بسته درگاهتان, دلبسته مودتان. طبقه بندی: دل نوشته ها،
آخرین مطالب
درباره وبلاگ

عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم
بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است
چرا آب به گلدان نرسیده است
چرا لحظه باران نرسیده است
هر کس که در این خشکی دوران
به لبش جان نرسیده است به ایمان نرسیده است
و هنوزم که هنوز است ، غم عشق به پایان نرسیده است
بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید
بنویسد که هنوزم که هنوز است
چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است
چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است
خداوند گواه است دلم چشم به راه است
ودرحسرت یک پلک نگاه است
ولی حیف نصیبم فقط آه است
تویی آئینه ،روی من بیچاره سیاه است
وجا دارد از این شرم بمیرم که بمیرم
عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار
دل هر بی دل آشفته شود حس
مجموعه مثل خدا
مجموعه مثل خدا
آمار سایت
بازدیدهای امروز : 1 نفر
بازدیدهای دیروز : 1 نفر
كل بازدیدها : 6 نفر
بازدید این ماه : 4 نفر
بازدید ماه قبل : 2 نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :